×

Tietosuojaseloste

Suomen Parvekevaruste Oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja tietoa evästeistä

Suomen Parvekevaruste Oy on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia.


REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Parvekevaruste Oy,
Ylämyllyntie 81,
80400 Ylämylly,
Y-tunnus: 2828757-6,
sähköposti: myynti@parvekevaruste.fi


REKISTERIASIOITA HOITAA

Jani Nevalainen,
puh. 0400 983 561 (mpm/pvm)


REKISTERIN NIMI

Parvekevarusteen asiakasrekisteri.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteriin tallennettuja nimi ja yhteystietoja käytetään:

  • asiakassuhteen ylläpitämiseen,
  • asiakaspalvelutarkoituksiin ja asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten,
  • asiakaspalvelutarkoituksissa, kuten kyselyihisi ja reklamaatioihisi vastaamiseksi,

Lisäksi käytämme ikääsi koskevia tietoja anonymisoidussa muodossa raportointi- ja markkinointitarkoituksia varten.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Parvekevaruste kerää asiakkaistaan seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Parvekevarusteelle lähetetyt sähköpostit tallennetaan ja niitä käsitellään asiakaspalvelutarkoituksia varten. Asiakkaiden puheluita asiakaspalvelunumeroihimme ei tallenneta.


KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Parvekevarusteella on eräissä tapauksissa velvollisuus säilyttää tietoja pidempään, kuin tämä on yllä mainittujen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeen. Tällaisten tietojen säilyttäminen ja käsittely on välttämätöntä Parvekevarustetta koskevien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Näissä tapauksissa käsittelyn oikeusperuste on Parvekevarusteen lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

Henkilötietojasi käsitellään nimenomaisella suostumuksellasi suoramarkkinointitarkoituksia varten. Niiltä osin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit halutessasi milloin vain kieltää tietojesi käytön markkinointi- tai tiedottamistarkoituksiin klikkaamalla suoramarkkinointiviestin lopussa löytyvää linkkiä suoramarkkinoinnin lopettamiseksi.

Pyydämme sinulta aina suostumuksesi, jos julkaisemme kuviasi tai videoita sinusta tai omaisuudestasi Parvekevarusteen sosiaalisen median sivuilla, lehdessä tai Parvekevarusteen muissa medioissa. Suostumus pyydetään aina erikseen etukäteen. Tällaisen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sinun antamasi suostumus käsittelyä varten.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mikäli tilaat Parvekevarusteen sähköpostiuutiskirjeet, sähköpostiosoitteesi ja nimesi tallennetaan Mailchimp-sähköpostipalveluun, jonka toimittaja on The Rocket Science Group (USA). Mailchimp-palvelua voidaan käyttää myös tärkeiden Parvekevarusteen toimintaa ja palveluita koskevien tiedotteiden lähettämiseen. Halutessasi tietoa juuri sinun lähellä sijaitsevista tapahtumista ja tarjouksista, voit tallentaa Mailchimp-palveluun myös sijaintisi. Voit lukea Mailchimpin tietosuojaselosteen tästä. https://mailchimp.com/legal/privacy/

Jos henkilötietosi siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, tehdään se tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi. Tällöin saatavilla on joko EU:n komission päätös siitä, että kyseessä olevassa maassa on riittävä tietosuojan taso, tai asianmukaiset suojatoimet on toteutettu muulla tavalla kuten oikeudellisesti sitovien vakiosopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen perusteella.

Arkaluonteisia tietoja ei siirretä ja säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.


KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun tiedot ovat tarpeen sinun ja Parvekevarusteen välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kun sopimussuhde kanssamme lakkaa, pääsääntö on, että poistamme tai anonymisoimme kaikki sinua koskevat henkilötiedot. Asiakkaan on mahdollista pyytää poistaa milloin vain häntä koskevat tiedot, joita emme laillisista syistä johtuen joudu säilyttämään.

Lisäksi eräitä henkilötietoja koskee erityisiä säilytysaikoja, jotka voivat olla pidempiä tai lyhyempiä kuin yllä mainittu tietojen säilyttämistä koskeva pääsääntö:

  • Tekemääsi reklamaatiota koskevat tiedot säilytetään 2 vuotta reklamaation käsittelyn päättymisestä.
  • Lähettämäsi sähköpostitiedustelut säilytetään korkeintaan 2 vuotta viimeisimmästä viestiin liittyvästä yhteydenotostasi.
  • Tilauksiasi koskevat tiedot säilytetään maksimissaan 7 vuotta tilauksen tekemisestä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Sinulla on tähän liittyen myös oikeus kieltää Parvekevarusteen tarjoamasta sinulle profilointiin perustuvia yksilöllisesti laadittuja tarjouksia.

Kielto tulee tehdä sähköisesti osoitteeseen myynti@parvekevaruste.fi


REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada tietoja käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen myynti@parvekevaruste.fi


TIEDON OIKAISEMINEN, POISTAMINEN SEKÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Parvekevaruste oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen, epätarkan tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Parvekevarusteen rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli eräät tietosuoja-asetuksessa määritellyt vaatimukset täyttyvät.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu


OIKEUS TEHDÄ VALITUS

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on:

Tietosuojavaltuutettu

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

EVÄSTEET JA MUUT SEURANTATYÖKALUT

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme.

Käytämme sivustolla kahden eri tyyppisiä evästeitä. Parvekevaruste asettaa ensinnäkin omia evästeitään laitteellesi (ns. ensimmäisen osapuolen evästeet, En: first party cookies). ´Näitä evästeitä käytetään esim. tunnistamiseksesi vierailusi aikana. Toisaalta Parvekevarusteen sivustolla vieraillessasi laitteellesi asetetaan kolmannen osapuolen evästeitä (En: third party cookies), joita käytetään muun muassa sinua kiinnostavan markkinoinnin kohdistamiseen sinulle. Käytämme tällaisia evästeitä, jotta voisimme paremmin kohdentaa mainoskampanjoitamme.

Parvekevarusteen omat evästeet (first party cookies)

Evästeet ovat välttämättömiä sujuvan verkkokaupankäynnin varmistamiseksi. Ne siirtyvät tietokoneesi kovalevylle internet-selaimesi avulla. Evästeiden avulla saadaan esimerkiksi virtuaalinen ostoskori tallennettua ja moni muu tärkeä ominaisuus toimimaan moitteettomasti.

Kun kirjaudut sisään palveluumme käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, käytämme evästettä, jonka avulla sivusto tunnistaa sinut vierailusi ajan. Kun poistut verkkokaupasta, nämä evästeet häviävät automaattisesti. Jos et ole säätänyt selaimesi asetuksia, asetetaan laitteellesi tällaisia Parvekevarusteen omia evästeitä heti kun vierailet verkkosivuillamme.

Pysyvät evästeet eivät itsessään sisällä nimeäsi, sähköpostiosoitettasi, IP-osoitettasi tai muita vastaavia tietoja. Niitä ei myöskään käytetä yksilöidysti käyttäytymisesi tarkkailuun. Parvekevaruste käyttää alla kuvatulla tavalla evästeitä ns. retargeting –mainontaan, jolloin tallennamme evästeisiin tietoja vierailijoidemme internetkäyttäytymisestä ja heidän tarkastelemistaan tuotteistaan, mutta tällaisia tietoja ei voida yhdistää sinuun henkilönä.

Voit useimmilla selaimilla poistaa selaimesi evästeet, rajoittaa niitä tiettyjen sivustojen osalta tai säätää selaimesi asetukset siten, että selain ilmoittaa, kun eväste lähetetään. Voit koska tahansa tuhota evästeet kovalevyltä. Huomaa kuitenkin, että parvekevaruste.fi -palvelun sujuva käyttö on kokonaisuudessaan mahdollista vain evästeitä käyttäen. Lisätietoja evästeasetuksista löydät selaimesi ohjeista.

Keräämme tällä sivustolla myös markkinointitarkoituksiin nimettömänä tietoa vierailijoidemme internetkäyttäytymisestä. Emme tallenna nimeäsi tai mitään sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, vaan ainoastaan nimetöntä tietoa. Tiedot tallennetaan tekstitiedostoevästeinä tietokoneellesi. Tietojen avulla analysoimme asiakkaiden internetin käyttöä voidaksemme kohdentaa asiakkaillemme juuri sellaista mainontaa, josta he ovat kiinnostuneita. Kohdistaminen (retargeting) tarkoittaa, että voimme mainostaa aikaisemmin tarkastelemiasi tuotteita ja muita samankaltaisia tuotteita. Kerättyjä tietoja käytetään palvelumme kehittämiseen ja asiakkaidemme ostokokemuksen parantamiseen. Niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kolmansien osapuolten evästeet (third party cookies)

Google Analytics -evästeet

Partioaitan sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Facebook Custom Audiences

Sivustollamme on käytössä Facebook-median Website Custom Audiences -työkalu. Kun käyt verkkosivuillamme, muodostuu remarketing-koodin kautta suora yhteys selaimesi ja Facebook-palvelimen välille. Facebook saa sitä kautta tiedon, että IP-osoitteesi kautta on käyty verkkokaupassamme. Facebook voi yhdistää vierailusi sivuillamme käyttäjätiliisi. Me voimme käyttää näin saatuja tietoja mainontaan Facebook-mainosten kautta, mutta meillä ei ole pääsyä yksittäisen henkilön käyttäytymistä koskeviin tietoihin. Lisätietoa siitä, miten Facebook kerää ja käyttää tietoja, omista oikeuksistasi ja mahdollisuuksista suojata yksityisyyttäsi saat Facebookin tietosuojalausekkeesta osoitteessa www.facebook.com/privacy/explanation.

Muutokset

Saatamme ajoittain tehdä päivityksiä evästeiden käyttöämme koskeviin käytäntöihimme. Suosittelemme, että vierailet tällä sivulla säännöllisesti, jotta saat tuoreimman tiedon Parvekevarusteen sivustolla käytettävistä evästeistä.